P
Finansowanie

UE / DOTACJE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

TestMeToo Sp. z.o.o. realizuje projekt współfinansowany ze śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Tytuł projektu: "Stworzenie internetowego serwisu 
e-kreowania marki produktów konsumenckich."
 

Kontakt: +48 512 860 131

Portal Funduszy Europejskich - http://www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - http://www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl oraz http://www.web.gov.pl

Oficjalna strona Unii Europejskiej - http://www.europa.eu

 

Dołącz do nas!