P
Polecaj, bądź aktywny.

Co zrobić, by zbierać Znaczki aktywności?

Wykonaj cel tygodnia, bierz udział w rywalizacji tygodnia!

Znaczki aktywności są przyznawane za wypełnienie celu tygodnia. Cel tygodnia to suma wysłanych zaproszeń, relacji z testu, poleceń wyników z innego testu, lub udostępnień treści z TestMeToo.

- Zapraszaj do TestMeToo znajomych,
- Udostępniaj relacje wykonanego testu,
- Polecaj relacje z innych testów,
- Udostępniaj inne treści z TestMeToo,

Pamiętaj! Każde wysłanie relacji, polecenia relacji z testu lub udostępnienie treści z TestMeToo jest automatycznie zaproszeniem ich do TestMeToo. Jeśli się zarejestrują, powiększą Twoją Grupę.

Za wypełnienie celu tygodnia (każdy ma w serwisie taki sam cel), otrzymujesz jeden znaczek:

 

Jeśli 80% członków Twojej Grupy osiągnęło swoje cele tygodnia, otrzymujesz koleny znaczek:

 

Jeśli w tygodniowym rankingu Twoja Grupa należy do 30% najlepszych grup, otrzymujesz 3 kolejne znaczki:

 
 
 

Za uzbieranie 10 znaczków aktywności otrzymujesz odznakę Super Usera:


Wykonaj cel tygodnia, zaproś kolejnych znajomych do TestMeToo:

Dołącz do nas!